Pikinik rewitalizacyjny za nami!

W dniu 4 września zgodnie z zapowiedziami odbył się piknik rewitalizacyjny. Zaplanowany jako impreza towarzysząca turniejowi miast. W przyjemnej scenerii zalewu  w Zwoleniu można było spędzić miło czas, oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat rewitalizacji. Uczestnicy pikniku biorący udział w grach i konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody.

Zebrane przez ankieterów informacje posłużą do opracowania programu rewitalizacji.

dsc_0815dsc_0802dsc_0789dsc_0769dsc_0732dsc_0727dsc_0726dsc_0721

 

 

 

Piknik rewitalizacyjny 4 września!

Już w najbliższą niedzielę tj. 4 września nad zalewem w Zwoleniu odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami realizowane w ramach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Zwolenia. Przyjmie ono formę pikniku rodzinnego i będzie imprezą towarzyszącą imprezie miejskiej „Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich”. W programie spotkania wiele atrakcji dla dzieci a także gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Będzie to znakomita okazja do zdobycia wiedzy na temat rewitalizacji Zwolenia, zgłoszenia swojej opinii i oczywiście miłego spędzenia czasu. W ramach pikniku przewidziano również bezpłatny catering w postaci grillowanych potraw.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

plakat-rgb

Duże zainteresowanie warsztatami!

W dniu 18 i 19 sierpnia 2016 r. w Domu Kultury w Zwoleniu odbyły się dwie serie warsztatów rewitalizacyjnych. Były to spotkania mające na celu dyskusję i wypracowanie projektów, które zostaną ujęte w Programie Rewitalizacji a później realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych. Na zaproszenie władz gminy licznie przybyli mieszkańcy i przedstawiciele instytucji funkcjonujących na terenie Zwolenia. Na spotkaniu byli obecni m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i oczywiście władze gminy. Ważnym elementem warsztatów była dyskusja nad już przygotowanymi do realizacji projektami. Przy pomocy ekspertów zewnętrznych udało się również zdefiniować wiele innych projektów, które po ich realizacji będą dobrze służyły lokalnej społeczności. Wszystkim obecnym dziękujemy z udział w warsztatach.

DSC_0005DSC_0003DSC_0002DSC_0001

Pierwsze warsztaty w formie plenerowej.

Pierwsze z zaplanowanych w ramach Projektu warsztatów rewitalizacyjnych odbyły się w nieco innej od pierwotnie planowanej formie. W odpowiedzi na sugestie mieszkańców przedstawione na spotkaniach informacyjnych przeprowadzone je na terenie miasta i skierowano do młodszej grupy mieszkańców. Prace nad projektami, wywiady i konsultacje odbywały się w w dniu 17 sierpnia na terenie uczęszczanym przez dzieci i młodzież. Już dzisiaj można powiedzieć, że był to bardzo trafiony pomysł, gdyż młodzież bardzo chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Wszystkim osobom bardzo dziękujemy
i zapraszamy na kolejne spotkania w d. 18 i 19 sierpnia, już w Domu Kultury.

DSC_0130   DSC_0131  DSC_0126

DSC_0120  DSC_0119  DSC_0123

Trwają Prace nad Programem Rewitalizacji.

Prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji centrum Miasta Zwolenia nabierają tempa. Jednocześnie z prowadzonymi badaniami społeczno-gospodarczymi trwają szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Już na podstawie odbytych spotkań można stwierdzić, że wielu mieszkańcom Zwolenia leży na sercu rozwój miasta i swoimi pomysłami chcą podzielić się  z władzami gminy. Na spotkaniach które miały miejsce w Domu Kultury mieszkańcy mieli okazję do zgłaszania swoich pomysłów oraz do wyrażenia opinii na temat  planów inwestycyjnych samorządu. Spotkania te były również okazją do poznania tematyki rewitalizacji i zgłębienia wiedzy na ten temat. Wśród wymienianych projektów padały zarówno propozycje inwestycji infrastrukturalnych takich jak przebudowa budynku kina czy budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem jak i szereg pomysłów o charakterze społecznym z silnym naciskiem na projekty z zakresu kultury i edukacji adresowane dla dzieci i młodzieży.

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się seria kolejnych spotkań, które odbędą się w formie warsztatów. Będą one miały miejsce w dniach 17, 18 i 19 sierpnia. Pierwszy z nich odbędzie się „w terenie” i będzie adresowany do młodszych mieszkańców Zwolenia. Dwa kolejne będą już typowymi warsztatami nad wypracowaniem projektów do Programu Rewitalizacji. Będą one miały miejsce w budynku Domu Kultury.

Szereg spotkań o charakterze partycypacyjnym zostanie zwieńczony piknikiem rewitalizacyjnym, który odbędzie się 4 września.

Władze gminy, które z uwagą wsłuchują się w głosy mieszkańców zachęcają mieszkańców do licznego udziału w tych wydarzeniach.

2-baner

Za nami seria spotkań informacyjnych!

W dniu 11 sierpnia w Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się trzecie z zaplanowanych spotkań informacyjnych na temat rewitalizacji. Wydarzenie miało na celu przybliżenie mieszkańców idei rewitalizacji oraz podjęcie dyskusji na temat potrzeb mieszkańców. Trzecie ze spotkanie było skierowane w szczególności do przedsiębiorców, którzy pełnią istotną rolę w rozwoju gospodarczym miasta. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zwolenia i przyniosły wiele ciekawych uwag i wniosków, które posłużą przy tworzeniu Programu Rewitalizacji.

DSC_0400DSC_0402DSC_0402DSC_0380DSC_0406

 

Duże zainteresowanie mieszkańców spotkaniami informacyjnymi.

4 oraz 5 sierpnia o godzinie 17.00 w Domu Kultury przy Al. Jana Pawła II 6 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące rewitalizacji gminy Zwoleń. Celem spotkań było przybliżenie mieszkańcom gminy tematu Rewitalizacji, a także poznanie opinii mieszkańców na temat zagadnień związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów.

 

Wydarzenia są elementami realizowanego przez Gminę Zwolenia projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji centrum Zwolenia ” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dokument jest niezbędny do planowania wszelkich działań społecznych i inwestycyjnych związanych z rewitalizacją. Będzie on podstawą do tworzenia projektów rewitalizacyjnych zarówno przez Gminę, jednostki organizacyjne jak i pozostałe instytucje działające na rzecz mieszkańców.
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowana jest przy współpracy z szerokimi grupami interesariuszy, którzy będą opiniować i współtworzyć projekt.

Spotkania rozpoczęły ciekawe wprowadzenia w temat rewitalizacji oraz prezentacje przedstawiające główne czynniki służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uwzględniającą czynniki związane z dziedzictwem kulturowym, środowiskiem przyrodniczym, zagadnieniami demograficznymi, zagospodarowaniem terenu oraz komunikacją.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyszli na spotkanie. Zapraszamy wszystkich kolejne spotkanie w dniu 11 sierpnia oraz na warsztaty – 18 i 19 sierpnia, ponownie w Domu Kultury.

DSC_0385DSC_0381